HABERLER

Housekeeper Görev Tanımı

Temel Sorumlulukları

Otel standartlarına uygun olarak sorumlu olduğu alanlarda temizlik ve düzeni sağlayarak housekeeping işlerini yaptırmak ve denetlemek.Kendisine bağlı personelin iş yeri kurallarına uygun etkin ve verimli çalışmalarını sağlamak için becerileri geliştirici eğitimler vermek.

Görev Tanımı

 • Oteli içeride ve dışarıda en iyi şekilde temsil etmek ve otel disiplin yönetmeliğine uymakla yükümlüdür.
 • Personel el kitabı içeriğine uyum, tavır ve davranışlar sergilemekle yükümlüdür.
 • Otel yönetimi ve konukların hizmet kalite standartlarındaki beklentilerini karşılar ve aşmaya çalışır.
 • Konuk ihtiyaçlarını dikkate alarak en seri ve en doğru şekilde taleplerin yerine getirilmesi esasına dayalı hizmet bilinci ile hareket eder ve kadrosuna bu bilinci aşılar.
 • Görevine vaktinde ve genel görünümü otel standartlarına uygun şekilde gelir.
 • Hazırlanan çalışma programına göre sorumluluğundaki housekeeping elemanlarının işe zamanında başladığından ve genel görünümlerinin otel standartlarına uygun olduğundan emin olur.
 • Gerekli anahtar ve evrak cihazlarını alır.
 • Sorumluluğundaki elemanlarının günlük iş dağılımını yapar.
 • Haftalık temizlik ve malzeme ihtiyaçlarını belirler ve depodan alınmasını sağlar, malzemelerin uygun yerlerde depolanmasını denetler.
 • Personelin makine ve malzemelerinin tam olduğundan ve bunların doğru kullanıldıklarından emin olur.
 • Personelin günlük iş akışı boyunca ihtiyaç duyacağı tüm malzeme ve ekipmanı temin eder.
 • Çalışma alanlarında mesai saatleri içinde meydana gelen olayları organize ve takip ettiği görevleri iletişim defterine yazar ve asistana rapor eder.
 • Vardiya bitiminde anahtarların eksiksiz teslim edilmesini sağlar.
 • Günlük operasyon toplantılarına katılır, aldığı talimatları personele iletir ve gereğinin yapılmasını sağlar.
 • Tüm hal, hareket ve davranışlarıyla, performansıyla diğer çalışanlara örnek olur.
 • Personelin performanslarını yükseltmeye yönelik her türlü desteği verir.
 • Personel arasındaki ekip ruhunu oluşturur ve elemanların motive olmalarını sağlar.
 • Ast ve üstleriyle iyi ilişkiler içerisinde bulunur.
 • Personelin geliştirilmesi için gerekli eğitimleri verir.
 • İş kurallarının kendisine bağlı personel tarafından ihlalinde gerekli uyarıları yapar ve amirlerine bildirir.
 • İşyeri kural ve yönetmeliklerine uyar ve personeli tarafından uyulduğuna emin olur.
 • Yangın ve güvenlik talimatlarını bilir ve uygular.
 • Personelin iş güvenliği ve işçi sağlığına uygun koşullarda çalışmasını sağlar

<< GERİ
copyrights © 2008 AGS Servis